چاکرا دوم چاکرا خاجی یا مرکز کلیه

چاکرا خاجی _ سواد هیستا در پایین شکم قرار گرفته.

طیف رنگی مربوط به این چاکرا نارنجی است . نارنجی نماد انرژی است.

این رنگ قدرت ارتباطی ، دفع خشم و کنترل بر خویشتن را متعادل میکند و مسائل مربوط به هضم غذا و گردش خون را منظم میسازد.

منطقه : انتهای ستون فقرات 1تا 12 اینچ زیر استخوان خاجی.

غدد مرتبط : پروستات ، گنادها

تاثیرات : این چاکرا به قسمتی از آگاهی مربوط به غذا و روابط جنسی است مربوط است . ارتباط این چاکرا با درون است و اینکه جسم به چه چیزی نیاز دارد و چه چیزی او را خشنود میسازد .

توانایی شخص برای داشتن بچه نیز در ارتباط با این چاکرا است همچنین این چاکرا با احساسات و خواسته های احساسی شخص پیوسته است .

روش توازن چاکرای خاجی

باید خوشبین و امیدوار باشید و به دیگران خدمت کنید .

از عذاب وجدان و عصبانیت دست بردارید .

/ 4 نظر / 21 بازدید
aramesh-darony

ممنون میشم اگر لایک کنید . هر نظری که دارید رو بنویسید تا رسیدگی شود .